TRV:03058

ID TRV:03058
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Funksjon: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal styres og overvåkes fra lokalt plassert sentralutstyr.
  1. Utførelse: Elektroniske adgangskort skal brukes for tilgang.
  2. Utførelse: Adgangskortene skal være berøringsfrie og støtte standarden Mifare.
  3. Utførelse: Tilgang krever presentasjon av adgangskort og korrekt inntastet personlig kode.
  4. Utførelse: Lokalt plassert sentralutstyr skal nekte tilgang dersom person ikke innehar nødvendig klarering for tilgang til dette rommet/arealet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon