TRV:03059

ID TRV:03059
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Manuell tilgang: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal kunne fjernåpnes fra sentral tjener (kun telefonisk henvendelse i kritiske situasjoner).
  1. Utførelse: Dører skal kun fjernåpnes for person som har nødvendig klarering for tilgang til dette rommet/arealet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon