TRV:03063

ID TRV:03063
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Bruk av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun brukes dersom systemfeil forhindrer anleggets elektroniske adgangskontroll i å åpne døren.
  1. Utførelse: Nødnøkkel skal ikke brukes for periodiske eller tilfeldige oppdrag.
  2. Utførelse: Nødnøkkel tillates brukt i nødssituasjoner som brann, ulykke etc.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon