TRV:03064

ID TRV.03064
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Overordnede krav: Systemet skal tilfredsstille Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemds krav: “FG-regler til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing”.
  1. Utførelse: Elektronisk adgangskort og korrekt inntastet kode skal kreves for alle passeringer med tilgang til elektrotekniske rom (24/7).

Informasjon per 6.12 2017: https://www.fgsikring.no/siteassets/regler/innbrudd/fysisk-sikring/las-mekelmek/publisert-utgave/fg-240_2-elektronisk-avlasing.pdf

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon