TRV:03065

ID TRV:03065
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hendelser: Driftshendelser og alarmer skal overføres til en sentral tjener.
  1. Utførelse: Systemet skal automatisk varsle om driftsavbrudd ved feilalarm på systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon