TRV:03066

ID TRV:03066
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Tjener: Sentral tjener for elektronisk adgangskontroll skal journalføre alle hendelser og alarmer.
  1. Utførelse: Sentral tjener skal betjene lokale anlegg med lokalt plassert sentralutstyr.
SNMP og TCP/IP er foretrukne nettverksprotokoller.
Alle passeringer lagres i 90 dager på sentral tjener (jf. Datatilsynets regelverk).
Alle passeringer med tilgang registreres sammen med:
• Innehaver av adgangskort (personnavn)
• Kortnummer
• Dato og klokkeslett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon