TRV:03067

ID TRV:03067
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Teknisk utstyr: Lokalt plassert sentralutstyr til elektronisk adgangskontroll skal plasseres i stativ i rom for ekomnett.
  1. Unntak: Dersom det ikke finnes rom som er disponert for ekomnett, skal sentralutstyret plasseres i stativ i lavspenningsrom.
  2. Utførelse: Elektriske grensesnitt skal ha fritt programmerbare innganger og utganger (potensialfrie).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon