TRV:03071

ID TRV:03071
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Batterirom: Batterier med stor lagringskapasitet kan installeres i egne batterirom.
  1. Utførelse: Batterirom skal prosjekteres ut fra forventet batteriteknologi og nødvendig plassbehov.
  2. Utførelse: Batterirom skal prosjekteres ut fra et eventuelt behov for temperaturregulering og ventilering.
Temperaturforholdene kan ha betydning for levetiden på batterier, ladetiden eller andre parametere med betydning for livsløpskostnader.
Ulike batteriteknologier har ulike faremomenter og spesielle egenskaper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon