TRV:03072

ID TRV:03072
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Rutere: Rutere kan være plassert i eller utenfor elektrotekniske rom av kategori 0 – 3, og samtidig formidle trafikk med vital drifts-og vedlikeholdsinformasjon for togfremføringen.
  1. Utførelse: Disse ruterne skal ha prioritert (redundant) energiforsyning.
  2. Vurdering: Det skal foretas en vurdering av sikkerheten/påliteligheten dersom en slik ruter er plassert utenfor et elektroteknisk rom av kategori 0 – 3.
  3. Utførelse: Relevante kabler (forsyningskabler og prioriterte kabler i ekomnett) skal forlegges i spesielt beskyttede føringsveier.
Erfaring fra utfall av energiforsyningen på Oslo S (2010-12-31).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon