TRV:03073

ID TRV:03073
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utjevning: Kabinetter og utstyrsstativ skal utjevnes til rommets hovedjordskinne, se struktur for utjevning i EN 50310 og eventuelt EN 50174-2. Maskeformet utjevning anbefales, f.eks. i forbindelse med støtteben til datagulv.
  1. Utførelse: I stativ med inntil 21 hylleplasser (21 U) skal utjevningslederen være en flertrådet leder (gul/grønn) med minimum 4 mm2.
  2. Utførelse: I stativ med mer enn 21 hylleplasser (21 U) skal utjevningslederen være en flertrådet leder (gul/grønn) med minimum 16 mm2.
  3. Utførelse: Se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon