TRV:03077

ID TRV:03077
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vern: Det bør benyttes pluggbare vern med godt synlig varsel ved defekte vern.
  1. Utførelse: Vern for spesielt viktige installasjoner bør ha alarmkontakt for fjernavlesning.
  2. Utførelse: Alarmkontakt bør også monteres for egne sikringer foran overspenningsvern.
    Dersom sikringer kobler ut, vil ikke vernet fungere, og alarm vil gi beskjed om dette.
    Det er viktig at eventuelt egne sikringer for overspenningsvern er selektive i forhold til forankoblede sikringer/vern, slik at feil ved overspenningsvern ikke gir utkobling av en hel installasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon