TRV:03078

ID TRV:03078
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vern av kabler for ekomnett og signalkabler: Generelt bør det monteres overspenningsvern ved terminering av linjer på alle ut- og inngående par for kabelføringer som er:
  • forlagt langs jernbanetraséen og er utsatt for induserte spenninger fra banestrøm
  • tilkoblet utstyr i skap/kapslinger koblet til banestrømmens returkrets (se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording)
  • koblet til luftstrekk nær termineringssted
  • koblet til utstyr utsatt for lynnedslag (antennemaster og lignende)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon