TRV:03079

ID TRV:03079
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Parallellkobling av enkeltledere: Ledertverrsnittet i faselederne i en kabel skal dimensjoneres ut fra kortslutningsytelsen til kortslutningsvernet for kursen (jf. NEK 400).
  1. Unntak: I en installert kabel med ledig lederkapasitet kan flere isolerte ledere parallellkobles for å oppnå tilstrekkelig ledertverrsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon