TRV:03080

ID TRV:03080
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kortslutningsvern: Kurser utstyres med nødvendig kortslutningsvern, jf. NEK 400.
  1. Utførelse: Kortslutningsvern skal være selektive, slik at bare kurser med feil kobles ut.
  2. Utførelse: Kurser og kortslutningsvern kan dimensjoneres ved FEBDOK-beregninger eller annen anerkjent metode.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon