TRV:03081

ID TRV:03081
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Vern av kurser fra sikringsanlegg: En kurs fra et sikringsanlegg kan ha et utilstrekkelig (kortslutnings-)vern dersom en vurdering av risiko viser at en tidsfunksjon i sikringsanlegget vil koble ut kursen før det oppstår skade på kabel eller tilkoblet materiell.
Et relevant eksempel er styring av drivmaskiner. Dersom det ikke registreres på en kontrollkrets at sporvekselen er lagt over innen en fastsatt tid, kobles spenningen fra, og sporvekselen markeres med feil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon