TRV:03082

ID TRV:03082
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forlegning: Kabler i ekomnett (kobber- og fiberkabler) og signalkabler skal plasseres i mest mulig brannsikker avstand fra kabler som er utsatt for varmegang og selvantennelse.
  1. Utførelse: Kabler til ekomnett skal ikke plasseres over sterkstrømskabler.
  2. Utførelse: Kabler til ekomnett skal ikke plasseres over signalkabler.
  3. Utførelse: Signalkabler skal ikke plasseres over sterkstrømskabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon