TRV:03083

ID TRV:03083
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Skille i felles føring: Kraftkabler og kommunikasjonskabler skal separeres i ulike kanaler eller i felles kanal med metallisk skille mellom føringene.
  1. Utførelse: Kobberkabler for teleformål bør plasseres med rimelig avstand til signalkabler, sterkstrømskabler og kabler for kl-anlegg ut fra EMC-hensyn.
  2. Utførelse: Signalkabler bør plasseres med rimelig avstand til sterkstrømskabler og kabler for kl-anlegg ut fra EMC-hensyn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon