TRV:03084

ID TRV:03084
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) All forlegning av metalliske kabler skal skje på metalliske kabelkanaler.
  1. Utførelse: Kabelkanalene skal være metallisk sammenhengende og skal utjevnes til jord i begge ender og eventuelt med uregelmessige mellomrom dersom lengden er over 50 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon