TRV:03085

ID TRV:03085
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Utjevning i datagulv: Ved installasjon av datagulv skal det etableres en maskeformet utjevning som forbindes med hovedjordingspunkt.
  1. Utførelse: Det kan etableres utjevning til (f.eks.) hvert tredje støtteben i hver retning med et anbefalt ledertverrsnitt på 16 mm2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon