TRV:03086

ID TRV:03086
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Spesifikasjon av oppdraget: Forut for detaljprosjektering (entreprise) skal det settes opp en oppdragsspesifikasjon (jf. NEK EN 50174-1) med:
 • antatte eksterne tjenesteytere og eksterne telekommunikasjonsgrensesnitt
 • antatte anvendelser (aktuelle grensesnitt for telefoni, data, multimedia etc.)
 • tekniske krav til kabling (balansert kabling/kategori(-er), optisk kabling)
 • forventet antall tilkoblingspunkter av de ulike kategoriene per arbeidsplass
 • volum (antall arbeidsplasser fordelt på de aktuelle arealene) med tidsperspektiv på minst fem år
 • utførelse (eventuelle adkomstbegrensninger/avlåsing av fordelere og kabelføringer)
 • omfang av overtakelsesmålinger
 • dokumentasjon
 • avvikshåndtering
 • spesielle forhold med hensyn til jording på grunn av nærhet til jernbaneinstallasjoner, spesielt ved elektrifiserte jernbaner
 • samsvarserklæringer med henvisning til standarder (f.eks. EN 50174-serien, EN 50173-serien, EN 50310, EN 50346 etc.).
Eksempler på blankett med samsvarserklæring kan finnes på nettsidene til f.eks. Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Nelfo.
De nevnte normene foreligger på både norsk, engelsk, fransk og tysk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon