TRV:03087

ID TRV:03087
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sperring av et sporavsnitt skal hindre alle tog- og skifteveier hvor sporavsnittet inngår, samt eventuelle andre tog- og skifteveier hvor sporavsnittet inngår som en del av sikkerhetssonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.11.1 Sperring av sporavsnitt