TRV:03088

ID TRV:03088
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sperring av Hovedsignal skal kunne utføres slik at signalet ikke kan vise annet enn "stopp".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.11.2 Sperring av Hovedsignal (NSS)