TRV:03089

ID TRV:03089
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sperring av dvergsignal skal kunne utføres slik at signalet ikke kan vise annet enn "kjøring forbudt".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.11.3 Sperring av Dvergsignal