TRV:03091

ID TRV:03091
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sperring av linjeblokk skal hindre alle togveier på den strekningen som er sperret, samt eventuelle andre tog- og skifteveier hvor strekningen inngår som en del av sikkerhetssonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.11.5 Sperring av Linjeblokk