TRV:03093

ID TRV:03093
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) THR for den sikkerhetskritiske funksjonen SKF1 skal være lik 10-9 feil/time.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.1 (RAMS) Sikkerhet