TRV:03094

ID TRV:03094
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Forriglingsutrustningen skal være konstruert for minimum å ha kontroll på følgende farer:
  1. Mindre restriktiv beskjed til lyssignal eller RBC enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
  2. Ordre om omlegging av sporveksel eller sporsperre uten at betingelsene er oppfylt.
  3. (NSS) Mindre restriktiv beskjed til ATC-infrastrukturutrustningen enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.1 (RAMS) Sikkerhet