TRV:03097

ID TRV:03097
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.1 (RAMS) Tilgjengelighet