TRV:03098

ID TRV:03098
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forriglingsutrustning skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100 000 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.3 (RAMS) Pålitelighet