TRV:03099

ID TRV:03099
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Forriglingsutrustning skal ha en levetid på minimum 25 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.3 (RAMS) Pålitelighet