TRV:03100

ID TRV:03100
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forriglingsutrustningen skal bestå av veldefinerte funksjonsenheter slik at hele funksjonsenheter kan byttes i forbindelse med vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.4 (RAMS) Vedlikeholdbarhet