TRV:03102

ID TRV:03102
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Vekt for utbyttbare funksjonsenheter skal ikke overstige 15 kg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 5.4 (RAMS) Vedlikeholdbarhet