TRV:03164

ID TRV:03164
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sikker forlegning: Returledere direkte forlagt i grøft kan forlegges mellom matekabler for å øke sannsynligheten for deteksjon ved overgraving.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Opplyse om mulighet for å verne kablene mot overgraving som ikke detekteres.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon