TRV:03165

ID TRV:03165
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ledertype for returforbindelse: Returforbindelse skal være utført med isolerte ledere eller med uisolerte kobberledere.
  1. Utførelse: Uisolerte kobberledere i kabelkanal skal forlegges i termisk isolerende rør for å beskytte øvrige kabler i kabelkanalen mot oppvarming og skade.
  2. Utførelse: Uisolerte kobberledere i jord skal være korrosjonsbeskyttet iht. krav i NEK 440:2015/NEK EN 50522:2010 Tillegg C.
  3. Utførelse: For isolerte returledere er det ikke krav til spenningsnivå fordi isolasjonen er en korrosjonsbeskyttelse.
Fordeler ved uisolert kobberleder forlagt direkte i jord er:
  • lederen fungerer som en jordelektrode,
  • lederen har stor overbelastbarhet og tåler høy temperatur før den tar skade,
  • lederen har lav kostnad.

Fordeler ved isolert returleder er:

  • galvanisk overført spenning fra returlederen til jordoverflaten (skrittspenning) begrenses
  • isolert leder kan forlegges i kabelkanal uten egne tiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Gir prosjekterende ingeniør en hentydning til et materialvalg med mindre risiko.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID4, ID21
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon