TRV:03167

ID TRV:03167
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Elektromagnetisk sameksistens: Mate- og returledere skal forlegges slik at galvanisk og induktivt overført spenning til eksterne ledende deler ikke medfører fare.
  1. Utførelse: Der ledende deler er lengre fra kabeltraseen enn ca. 2,5 meter kan det legges til grunn at det ikke oppstår fare som følge av galvanisk overført spenning.
  2. Utførelse: Der alle lederne til et stasjonsanlegg ligger i samme trase og traseen er kortere enn 5 km kan det legges til grunn at det ikke oppstår fare som følge av induktivt overført spenning.
Galvanisk overført spenning er en risiko ved uisolerte ledere forlagt direkte i jord, fordi overflatepotensialet nær traseen da øker. Ledende deler nær traseen som fører et annet jordpotensial enn returpotensial gir opphav til en berøringsspenning. Slike ledende deler kan være metalliske gjerder og rekkverk, og ledende deler knyttet til andre jordnettverk enn returkretsen.

Induktivt overført spenning er en risiko ved lange parallellføringer mellom kabeltraseen og parallelle ledende deler slik som telekabler og gjerder, der belastningsstrøm er stor eller det er stor avstand mellom tur- og returstrøm.

(Kapasitivt overført spenning utgjør ikke en EMC-risiko for mate- og returforbindelser)

Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Unngå induktivt-, kapasitiv- og konduktiv påvirkning av andre systemer, anlegg eller konstruksjoner.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID6
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon