TRV:03169

ID TRV:03169
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Forskjellige føringsveier for mateforbindelser: Der hvor mateforbindelser har adskilte føringsveier, for eksempel i forskjellige traseer eller de går mot adskilte baner, skal det legges egen returforbindelse sammen med mateforbindelsen.
  1. Utførelse: Denne returforbindelsen kan etablerers uten dublering siden redundans er iveratatt av de andre forbindelsene.
  2. Begrunnelse: Fellesføring av retur- og mateforbindelse gjøres for å begrense induktivt overførte spenninger og redusere impedansen for mate- og returforbindelsen.
Kravet er mest relevant for matestasjon eller koblingshus der flere banestrekninger møtes og en matekabel forlegges i en egen trase i stor avstand fra øvrige kabler. Eksempler fra eksisterende anlegg er:
  • Jessheim omformerstasjon avganger for Hovedbanen
  • Lunner omformerstasjon avgang for Roa-Hønefossbanen

Mateledere som er ført parallelt med og nær sporet trenger normalt ikke egen returleder tett inntil, da avstanden til kjøreskinner eventuelt returleder (i Elutforming C) er kort og det eksisterer andre krav for håndtering av EMC og returstrøm i kjøreskinnene. Egen returleder kan likevel være en løsning som bidrar til å redusere EMC emisjon til sårbare parallelle kabler og utstyr med spesielt lav EMC immunitet (eks. signal og tele) der de andre kravene ikke kan oppfylles eller er utilstrekkelige.

Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt I helt spesielle tilfeller der mateledere har forskjellige føringsveier kan det ikke legges kun én returkabelforbindelse. For at EMC-forholdene skal bli akseptable må tur- og returledere ikke forlegges adskilte over lengre strekninger.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID16
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon