TRV:03170

ID TRV:03170
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Merking: I mangel av andre retningslinjer kan tidligere praksis for merking av kabler fortsatt benyttes, dvs. at kabel merkes med spenningsnivå, kabeltype og navn på linjeavgang. (Eks. 36 kV 1x400 PEX E. FETSUND)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Veilede i hvordan kabel kan merkes etter gammel praksis inntil nye regler foreligger.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon