TRV:03171

ID TRV:03171
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dimensjonering av mateforbindelser: Mateforbindelser skal dimensjoneres med hensyn på påregnelig høyeste strøm for hver avgang.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Kravet skal føre til riktig dimensjonering. (Unngå dimensjonering som tar hensyn til nominell strøm for kl-anlegg som ikke kan forventes å gå i anleggets levetid.)
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID10
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon