TRV:03293

ID TRV:03293
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tjenester ved roaming i andre nett: Følgende tjenester skal være tilgjengelige ved bruk av nasjonal roaming:
  1. Punkt til punkt talekommunikasjon
  2. SMS
  3. Sivile nødanrop (110, 112, 113)
  4. Bruk av funksjonelle nummer (anrop, registrering, avregistrering).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at basistjenester for tale og SMS er tilgjengelig ved gjesting i kommersielle nett.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"

Ved Roaming er ikke alle GSM-R tjenester tilgjengelig. Dette gjelder bla. prioritet i nettet og øvrige GSM-R spesifikke tjenester.

https://www.nkom.no/aktuelt/har-du-utstyr-som-er-avhengig-av-2g

Roaming partner Telenor skal slukke 2G nettet i 2025 - Bane NOR bygger dekningsutbedring med målsetting om full dekning uten behov for Roaming i andre nett.

Operativt regelverk må oppdateres i tråd med dette.

https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=kommunikasjonssystem:handtering_ved_feil_pa_togradioinfrastruktur&s[]=roaming