TRV:03294

ID TRV:03294
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lagring av kommunikasjon: Alle talesamtaler i togradionettet skal lagres som lydopptak.
 1. Gamle opptak skal automatisk slettes når standard lagringstid er overskredet.
 2. Samtaler som må lagres lengre enn standard lagringstid, skal kunne merkes for langtidslagring.
 3. Både standard lagringstid og tid for langtidslagring skal være konfigurerbare.
 4. Løsningen skal dimensjoneres slik at det er mulig å lagre alle samtaler i 12 måneder.
 5. Samtaler, med tilhørende metadata, skal kunne eksporteres fra systemet til ekstern enhet.
 6. Følgende data skal loggføres for VGCS og VBS samtaler:
 • Dato og tid for start av samtale
 • Dato og tid for avslutning av samtale
 • Identifikasjon av initiator (E.164 nummer eller IMSI)
 • Funksjonelt nummer for alle deltagere i samtalen hvis tilgjengelig
7. Følgende data skal minimum loggføres for andre samtaler enn VGCS og VBS:
 • Dato og tid for start av samtale
 • Dato og tid for avslutning av samtale
 • Identifikasjon av alle deltakere i samtalen (E.164 nummer eller IMSI)
 • Funksjonelt nummer for alle deltagere i samtalen hvis tilgjengelig
8. Alle lagrede samtaler i togradionettet skal kunne søkes opp og avspilles.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at lydopptak av taletrafikk er spesifisert i samsvar med krav til kommunikasjonstjenester i jernbaneinfrastrukturforskriften.
Relatert krav
Opprettet
Referanse "Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften)"

§ 3-11.Kommunikasjonssystem

Kommunikasjon i forbindelse med trafikkstyringen skal lagres sikkert og i tilstrekkelig tid i forhold til behovet ved eventuell undersøkelse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"
Nyttige lenker https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-04-11-388#KAPITTEL_3