TRV:03296

ID TRV:03296
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst SMS tjenesten: SMS skal være tilgjengelig i systemet for togradio.
  1. Fastmeldinger skal være tilgjengelig og være kodet i.h.h.t. “Trafikkregler for Bane NORs nett”, ref. 12.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at meldingstjenesten er tilgjengelig i togradionettet og at standardiserte meldingsformater er i samsvar med operativt regelverk.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"