TRV:03297

ID TRV:03297
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Informasjon om togets posisjon: Posisjonsinformasjon for tog skal være tilgjengelig basert på:
  1. Cellebasert informasjon
  2. Posisjonstelegrammer fra CTC systemene
  3. Cellebasert informasjon skal være oppdatert hver 30.sekund
  4. På CTC-strekninger skal punkt 2 være den primære kilde for posisjonsinformasjon og Cellebasert informasjon er sekundær kilde (sekundær kilde skal benyttes hvis CTC-informasjon ikke er tilgjengelig).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at all tilgjengelig posisjoneringsinformasjon er tilgjengelig for trafikkstyring og til kundeinformasjonssystemer.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"