TRV:03300

ID TRV:03300
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Internasjonal samtrafikk: Det skal være to-veis samtrafikk mellom Bane NORs GSM-R nett og andre GSM-R nett i henhold til avtaler inngått i internasjonale standardiseringsfora (GIRA/UIC).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR oppretter avtaler for gjesting/roaming og transmisjonskapasitet med andre togradiooperatører i samsvar med retningslinjer fra UIC - Network Management Group (NMG).
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse FFFS for Voice and Data Services Interconnection & Roaming between GSM-R networks (REFERENCE O-8350)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"
Nyttige lenker https://uic.org/IMG/pdf/o-8350-version_2.0.pdf