TRV:03303

ID TRV:03303
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til SIM-kort: SIM-kort som utstedes av Bane NOR skal samsvare med krav som spesifisert i 3GPP (ref. 4), MORANE (ref. 5) og relevante deler i TSI CCS (ref. 1)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at formatet på SIM kort som produseres av Bane NOR er i samsvar med interoperabilitetskrav fra EU/EØS direktiver.
Relatert krav TRV:03310
Opprettet 2013/08/27
Referanse 1) TSI CCS Section 4.2.4 – Mobile communication functions for railways.

2) TSI CCS "Application guide" section 2.4.11. (Article 19(3) of Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016)

3) Index No 67 - MORANE P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards (version 5.0)

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"