TRV:03304

ID TRV:03304
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst TSI CCS samsvar: Togradiosystemet skal oppfylle krav til samtrafikk iht. TSI CCS (ref. 1, Annex I, tabell A2, Index 33 “EIRENE SRS”)
  1. Alle MI- og M-krav til GSM-R som spesifisert i EIRENE SRS skal oppfylles.
  2. Opsjonelle (O) krav og tilhørende M-krav, som er relatert til nasjonale krav til togframføring skal også oppfylles.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at krav til interoperabilitet er i samsvar med EU/EØS regelverk og at øvrige systemkrav som er nødvendig for å tilfredsstille Bane NORs nasjonale krav til operative regelverk er ivaretatt.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tekniske krav"
Nyttige lenker https://www.era.europa.eu/system/files/2023-09/index033_-_EIRENE_SRS_v1610.pdf

https://orv.banenor.no/orv/doku.php