TRV:03306

ID TRV:03306
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonalitet for GPRS tjenester: Kjernenettet for togradio skal inkludere et pakkesvitsjet datanett (GPRS).
  1. Alle endringer i nettet skal gjøres slik at det tilrettelegges for at EDGE kan tas i bruk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kjernenettet til togradiotjenestene kan levere GPRS for ERTMS L2 (EURORADIO FFFIS EoG)
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tekniske krav"