TRV:03308

ID TRV:03308
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonalitet for togledere: Kjernenettet i togradiosystemet skal støtte togledersentral sitt behov for kommunikasjon og skal inkludere systemer og grensesnitt som tilbyr tjenesten - "kommunikasjon for togleder".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at systemet som tilbyr tjenester for togleder blir et integrert delsystem i kjernenettarkitekturen (FTS - Fixed Telephone System)
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse EIRENE SRS 16.1.0. - Section 1.4.2.5 (for togleder/controller/dispatcher rollen)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tekniske krav"
Nyttige lenker https://www.era.europa.eu/system/files/2023-09/index033_-_EIRENE_SRS_v1610.pdf