TRV:03309

ID TRV:03309
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonalitet for opptak av samtaler: Togradionettet skal inkludere et system for samtaleopptak og – avspilling.

Ref.jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-11.Kommunikasjonssystem.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre jernbaneinfrastrukturforskriftens eksplisitte krav til opptak av taletrafikk.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse § 3-11.Kommunikasjonssystem :

Kommunikasjon i forbindelse med trafikkstyringen skal lagres sikkert og i tilstrekkelig tid i forhold til behovet ved eventuell undersøkelse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tekniske krav"