TRV:03314

ID TRV:03314
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radioteknisk dekningsområde: Det skal være GSM-R dekning langs hele det nasjonale jernbanenettet, jfr Strekningsbeskrivelse for Bane NORs Nett, ref. 11 og Trafikkregler for Bane NORs Nett, ref. 12.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at krav til oppetid og tilgjengelighet til togradiotjenestene er i samsvar med forskriftskrav.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-11."Kommunikasjonssystem" utløser et radioteknisk dekningsbehov:

Jernbaneinfrastruktur skal være utbygd med kommunikasjonssystem (togradio) til bruk i togframføringen. På all jernbaneinfrastruktur skal det være et system for nødkommunikasjon, slik at det til enhver tid er gjensidig mulighet for rask kontakt mellom fører og trafikkstyringssentralen.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"