TRV:03318

ID TRV:03318
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst HandOver på stasjonsområder: GSM-R terminaler i form av ombordutstyr skal ikke gjøre handover innenfor et stasjonsområde.
  1. Hele stasjonsområdet og ut til signal ”Innkjør” på hver side av togstasjonen pluss ytterligere 1,5 km skal funksjonelt dekkes av kun én radiocelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lokasjonsbasert ruting av anrop samsvarer med radioteknisk dekning på stasjonsområder.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tilpasning til toglederområder"