TRV:03319

ID TRV:03319
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst HandOver til andre toglederområder: Handover til radioceller som er definert som del av annet toglederområde skal foregå så nær opptil signalet på togledergrensen som mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lokasjonsbasert ruting av anrop samsvarer med radioteknisk dekning av toglederområder.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tilpasning til toglederområder"